(Untitled)

Ever wondered about the world of data science? Join us for a friendly competition that will grant you the opportunity to learn more about the popular field, tackle complex data sets, and challenge yourself and your peers.

We promise you’ll leave with a greater appreciation for the world of data and all its uses. Prizes guaranteed!

Bring your friends for fun and free pizza!

The event will be held on March 3, 11 AM, in EPIC ( 5th floor, Main Building, AUA)

Hurry up to register here!  Deadline for registration is March 1. Places are limited.

If you have questions, please contact us at 060 61 26 41 and 060 61 26 47.

***

Երբևէ մտածե՞լ եք՝ ինչ է տվյալագիտությունը: Միացե՛ք մեր հետաքրքիր և գրավիչ մրցույթին, որը կօգնի ձեզ բացահայտել տվյալագիտության զարմանահրաշ աշխարհը և տվյալների հեղափոխական ուժը:

Միջոցառումը հիանալի  հնարավորություն է  մարտահրավեր նետել ինքներդ ձեզ և ձեր հասակակիցներին։

Չմոռանաք գալ ընկերներով: Սպասվում են անակնկալ մրցանակներ և անվճար պիցցա:

Միջոցառումը տեղի կունենա մարտի 3-ին, ժամը 11-ին, EPIC-ում (ՀԱՀ-ի հիմնական մասնաշենք, 5-րդ հարկ):

Շտապեք գրանցվել այստեղ։ Գրանցվելու վերջնաժամկետը մարտի 1-ն է։ Տեղերը սահմանափակ են։

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 060 61 26 41 կամ 060 61 26 47։